Педагогічна рада icon

Педагогічна рада

Реклама:Скачать 382.01 Kb.
НазваниеПедагогічна рада
Дата конвертации15.02.2013
Размер382.01 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /11/Моргун Т.doc
2. /11/автор нев_домий.doc
3. /11/бугерук педрада.doc
4. /11/вальчук т.а..doc
5. /11/галат н.г.doc
6. /11/гусинська л.в..doc
7. /11/здоренко ж._..doc
8. /11/кириченко а.в...doc
9. /11/климчук с._..doc
10. /11/кравченко в.в..doc
11. /11/лазаренко л.г.doc
12. /11/матв_єнко педрада.doc
13. /11/мицюк педрада.doc
14. /11/пас_сн_ченко н.м..doc
15. /11/пол_щук о.в. .doc
16. /11/сухов_й в.д..doc
17. /11/хрипко о.м..doc
18. /11/череватюк в.м..doc
«Педагогічна рада – центр колективної професійної думки. Тематика засідань педагогічної ради»
Педагогічна рада
Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад
Педагогічна рада – центр колективної професійної думки
Науково-методичний Інтернет-семінар «Сучасний шкільний методичний кабінет – центр інформаційно-методичного забезпечення зростання педагогічної майстерності вчителя»
Педагогічна рада-центр колективної професійної думки. Тематика засідань педагогічної ради
Здоренко Жанна Іванівна
Серед безлічі видів діяльності керівника багато часу займають різноманітні колективні форми спіл­кування: нарада, «летючки», ради, збори. Наради і педагогічні наради є обов'язковою частиною життя керівника
Світлана Іванівна Климчук,заступник директора з навчально-виховної роботи Тетерівської зош І-ІІІ ст. Жашківський район
Педагогічна рада – центр колективної професійної думки
Представлені матеріали розкривають
Педагогічна рада – центр колективної професійної думки. Тематика засідань
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи
Інтернет-семінар «Сучасний шкільний методичний кабінет – центр інформаційно-методичного забезпечення зростання педагогічної майстерності вчителів». Педагогічна рада – центр колективної професійної думки. Тематика засідань педагогічної ради. Анотація
Підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Скибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Педагогічна рада – центр колективної професійної думки. Тематика засідань педагогічної ради» для участі в інтернет – семінарі «Сучасний шкільний методичний кабінет-центр інформаційно-методичного забезпечення»
Україна міністерство освіти І науки Черкаське навчально-виховне об’єднання “Дошкільний навчальний заклад спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37”
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період

Педагогічна рада – це орган управління школою, головним завданням якого є створення дружного, працездатного педагогічного колективу. Основна місія педагогічної ради – забезпечення розвитку та функціонування закладу.

У більшості шкіл педагогічна рада є творчою лабораторією, яка досліджує й розв’язує питання шкільного життя, націлює педколектив на піднесення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності вчителів.

Педагогічна рада виконує такі функції: управлінську, методичну, виховну і соціально-педагогічну. Управлінська функція поділяється на такі підфункції:

 • законодавчі;

 • наради;

 • узагальнено-діагностичні;

 • планово-прогностичні;

 • експертно-контролюючі;

 • корекційні:

Методична функція передбачає інформаційний, узагальнено-аналітичний, розвивальний, навчальний та активізуючий напрями.

Виховна функція спрямована на формування індивідуальності кожного педагога, громадської думки, свідомої дисципліни педагогічного колективу. Тут визначають наступні підфункції:

 • індивідуально-формуюча;

 • колективно-формуюча;

 • мотиваційно-цільова;

 • світоглядно-ідеологічна;

 • організаційно-виховна.

Соціально-педагогічна функція полягає в:

 • комунікації;

 • координації та інтеграції зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії;

 • захисті дитячих і вчительських колективів, дотримання правових норм щодо учасників педагогічних взаємодій.

Педагогічна рада повинна розглядати такі питання:

 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів і працівників закладу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

Відповідно до вимог сьогодення педагогічна рада:

- формує завдання і напрями розвитку шкільного колективу;

- конкретизує зміст освіти, виховання і розвитку учнів, рекомендує форми і методи організації навчально-виховного процесу;

- розв’язує педагогічні проблеми, які пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу і забезпеченням його якості;

- здійснює планування, організацію і регулювання навчально-виховного процесу в школі, його контроль і аналіз;

- аналізує стан викладання навчальних предметів, ефективність роботи методичних об'єднань, класів, груп класів, стан позакласної виховної роботи і приймає обґрунтовані рішення;

- розробляє систему педагогічного впливу, який спрямований на науково-методичне забезпечення всіх перспектив розвитку школи;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчих здібностей, стимулювання самоосвіти і саморозвитку;

- пропагує та сприяє впровадженню у практику роботи колективу нових педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання і виховання, передового педагогічного досвіду;

- здійснює підготовку і проведення атестації педкадрів школи;

- вносить пропозиції про дострокову атестацію окремих учителів, присвоєння звань, кваліфікаційних категорій чи позбавлення їх у випадку невідповідності якості роботи педагога одержаному званню, категорії.

Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від багатьох факторів. Конкретними шляхами піднесення ефективності роботи педагогічної ради є:

- творчий підхід до визначення змісту роботи педагогічної ради і відмовитися від вузьких питань, які цікавлять невелику частину колективу;

- урізноманітнювати форми і методи проведення засідань;

- знаходити нові, перспективні форми роботи;

- ширше залучати до підготовки засідань учителів;

- приділяти більше уваги вивченню і трансформації нових педагогічних ідей, перспективного досвіду;

- поширювати досвід проведення нестандартних засідань педагогічної ради.

Але найважливіший з них є реалізація системного підходу до управління школою як складною динамічною соціально-педагогічною системою та керівництва роботою педагогічної ради як колегіального органу управління.

Системний підхід вимагає від керівника певної послідовності управлінських дій, комплексної реалізації і раціонального балансу основних функцій управління:

- діагностування системи;

- планування;

- організаційного забезпечення розроблених планів, програм, прийнятих рішень;

- координації;

- контролю;

- аналізу;

- коригування;

- визначення перспектив подальшого розвитку системи.

Саме такий підхід сприяє піднесенню ефективності роботи педагогічної ради, яка покликана, здійснюючи постійний цілеспрямований вплив на розвиток творчого потенціалу педколективу, забезпечувати максимальну результативність, високу якість навчально-виховного процесу.

Для досягнення оптимальних результатів кожного засідання педради, для гарантії високої ефективності її роботи потрібно керуватися у практичній діяльності такими принципами управління:

- принцип детермінованості (зумовленість управління закономірностями соціального розвитку, суспільної ідеології освіти, державними вимогами, потребами й інтересами людини);

- принцип цілеспрямованості і критеріальності (встановлення конкретної мети, прогнозування і програмування бажаного результату);

- принцип адаптивності (встановлення ієрархічної узгодженості функцій управління, кооперації праці виконавців із визначенням спільних завдань і їхнього здійснення, взаємо пристосування інтересів керованої і керуючої підсистем);

- принцип розподілу компетенції та ієрархічної узгодженості загальних і цільових функцій (детальний розподіл конкретних функцій, компетенції кожного управлінця і виконавців, визначення їх повноважень);

- принцип відкритості (вільний обмін інформацією, утвердження громадської думки, забезпечення психологічного захисту, підвищення взаємодовіри).

У діяльності педагогічної ради можна виділити такі етапи:

1. Планування роботи педагогічної ради ( на перспективу, на навчальний рік та кожного окремого засідання).

2. Підготовка конкретного засідання.

3. Проведення засідання педагогічної ради.

4. Організація виконання прийнятих педагогічною радою рішень.

5. Контроль за реалізацією прийнятих рішень.

Для планування педагогічної ради ставлять такі вимоги:

 • актуальність;

 • науковість;

 • перспективність;

 • концептуальність;

 • системність.


Технологія підготовки педради вимагає: творчого добору теми; попередню підготовчу роботу; створення ініціативних творчих груп учителів; роботу з учнівським самоврядуванням; підготовку інформаційних стендів; втілення рішень педради в повсякденну практику роботи школи:

При проведенні засідань педради потрібно дотримуватись таких правил:

 • вміти слухати оратора;

 • думка кожного повинна бути почута, розглянута;

 • чужу думку маємо поважати, висловлюючи при цьому свою власну;

 • думки та пропозиції формуються чітко, лаконічно, по суті питання;

 • доводити власну точку зору, спираючись на аналіз шкільної ситуації, факти, дані про висновки не тільки педагогіки, а й психології, фізіології, дефектології та інших наук;

 • вносити конкретні пропозиції, адресувати їх точно;

 • критикувати по-діловому, принципово;

 • не припускатися емоційних сплесків, пам’ятати, що надмірні емоції різко знижують результативність обміну думками.


Важливе значення має процедура прийняття рішень. Проект рішення готується завчасно робочою президією, й виноситься на голосування. Виступи учасників мають бути аргументованими, спиратися на факти. Бажано, щоб декілька учителів виступили з питаннями, що виноситься на обговорення.


Форми проведення педагогічних рад є традиційні і нетрадиційні.

Традиційні – це:

- доповідь з обговоренням;

- доповідь із співдоповіддю;

- серія повідомлень;

- на основі роботи проблемних груп;

- семінар-практикум.

До нетрадиційних належать;

- методичний день;

- диспут-дискусія;

- творчий звіт;

- конкурс;

- фестиваль;

- ділова гра;

- рольова гра;

- круглий стіл;

- педагогічний консиліум;

- презентація нових педагогічних ідей;

- аукціон;

- мозкова атака.


В Україні триває реформування системи освіти. Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів у навчально-виховний процес. Традиційні засоби управління навчальним закладом поступаються інноваційним педагогічним технологіям у проведенні педагогічних рад. Недоліками традиційної педради є:

- авторитарний стиль, перетворення ради на

інструктаж;

- поверхове обговорення поставлених питань;

- слабкий зв'язок теорії та практики, абстрагованість

доповідей;

- повна відсутність самостійної діяльності учителів;

- виявлення штатних виступаючих;

- низька результативність.


Нетрадиційні ж форми проведення педради посилюють мотивацію навчальної діяльності та активізують членів педагогічної ради до колективної діяльності і співдружності. Впровадження інноваційних форм організації діяльності педагогічної ради школи ґрунтується на використанні інтерактивних технологій. Використання таких технологій у діяльності педради школи забезпечує реалізацію особистісно орієнтованого підходу в управлінській діяльності.

Інтерактивні технології ґрунтуються на таких принципах: взаємодії, активності, групового та індивідуального досвіду, зворотнього зв’язку. Серед інтерактивних технологій, які застосовуються керівниками шкіл у процесі організації діяльності педагогічної ради школи найбільш поширені:

- мозкова атака;

- метод творчих проектів;

- дерево ідей;

- дерево рішень;

- вільний мікрофон;

- ділова гра;

- дебати;

- робота в групах;

- займи позицію;

- робота в парах;

- круглий стіл;

- диспут;

- рольова гра.


Преваги використання інтерактивних технологій для організації діяльності педагогічної ради школи:

 1. формування навичок спілкування, усвідомлення значення групового досвіду;

 2. можливість на власному досвіді усвідомити та обговорити особливості чуттєвого сприйняття, контролювати власне сприйняття оточуючого середовища;

 3. навчання участі та контролю своєї участі під час роботи в групі, повага до цінностей і правил, прийнятих групою, обґрунтування власної думки та відстоювання власної позиції;

 4. навчання використовувати готові знання, а отримані безпосередньо з прямого досвіду;

 5. набуття знань;

 6. самовдосконалення, самореалізація відбувається на основі взаємодії керівника з підлеглими, підлеглих між собою тощо.


При підготовці і проведенні педагогічної ради слід користуватися такими рекомендаціями:

 1. Пам’ятайте: педрада – це спосіб управління. Якщо він використовується ефективно, то позитивно впливає на роботу. Це можливість колективного зростання ідей.

 2. Перед пленарним засіданням письмово підготуйте порядок денний. Переконайтеся, що кожен член педради з ним ознайомлений.

 3. Розподіліть час за ступенем впливу кожного пункту порядку денного. Дотримуйтесь регламенту проведення засідання педагогічної ради.

 4. Приготуйте зручне, затишне, добре освітлене приміщення, необхідні матеріали для проведення пленарного засідання.

 5. Вчасно починайте.

 6. Не допускайте відхилень від порядку денного.

 7. Стежте за ходом спілкування всередині кожної групи, уважно слухайте, записуйте все, що допоможе проаналізувати розв’язання проблеми, проектування постанови.

 8. Будьте психологом. Створіть атмосферу для відкритого спілкування, не допускайте конфліктних ситуацій.

 9. Виступайте по суті питання, яке обговорюється, висловлюйте конкретні пропозиції до постанови.

10.Підтримуйте спокійну, ділову обстановку.

11.Критичні зауваження мають бути об’єктивними і обґрунтованими.

12.Критику сприймайте як фактор, що сприяє підвищенню якості вашої роботи і всього педколективу.

13.Поважайте думку колег.

14.Підбийте підсумки засідання, відпрацюйте подальші кроки.

15.Прийняті рішення зафіксуйте в протоколі педради.

16.Призначте відповідального за контроль виконання кожного пункту постанови.


Творче застосування перелічених вище рекомендацій забезпечить досягнення оптимальних результатів кожного засідання педагогічної ради і гарантуватиме високу ефективність її роботи.


КУЛЬТУРА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАДИ


Основні правила:

1.Дотримуватись чіткого регламенту (Вчасно починати засідання, тривалість не більше 1,5-2 год., не затягувати доповідь (20-25 хв.) та виступи (3-5 хв.).

2.Не допускати емоційних вибухів (всі обговорення проводи­ти в спокійній діловій обстановці).

3.Домагатись конструктивності виступів (вони повинні містити в собі аналіз проблемних питань та вносити конкретні пропозиції до рішення педради).

Алгоритм ведення засідання педради:

1.Розпочати засідання в точно призначений час.

2.Повідомити про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання.

3.Оголосити питання, які виносяться на засідання педради та затвердити їх відкритим голосуванням.

4.Затвердити регламент роботи засідання педради та сурово дотримуватись його.

5.Проінформувати про виконання рішення попередньої педради. 6.Надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим. 7.Слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дис­ципліною, участю в роботі засідання.

8.При необхідності під час проведення засідання педради вставити ділову репліку, спрямувати виступаючого в належно­му напрямку.

9.Не допускати некоректних зауважень, не затискати критику. 10.Підвести підсумки після обговорення доповіді, накресли­ти кардинальні шляхи вирішення проблемного питання.

11.Зачитати проект рішення педради та після внесення змін, доповнень, уточнень затвердити його відкритим голосуванням. 12.Оголосити про закінчення роботи педради.

13.Надати можливість виступу членам педради для довідок, зауважень з приводу ведення педради.


Вироблення та прийняття рішення

Не менш складним та важливим питанням в засіданні педради є вироблення та прийняття рішення. Це питання ні в якому разі не можна пускати на самоплив.

Готує проект рішення доповідач чи співдоповідач спільно спільно з іншими членами робочої групи по підготовці педради. На засідання педради слід виносити підготовлений заздалегідь, глибоко продуманий проект рішення.

Під час проведення педради можуть бути внесені доповнення, зміни, уточнення. Для корекції проекту рішення доцільно обра­ти спеціальну групу.

Проект рішення обов'язково зачитується, за нього голосують члени педради.

Щоб підвищити результативність роботи педради, керівнику слід пам'ятати деякі вимоги до рішення. Вимоги до рішення педради.

1.Зміст пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть пи­тання, що розглядається.

2.Формулювання кожного пункту має бути чітким, лаконічним,

конкретним.

3.Кожен пункт рішення адресується конкретному вчителю чи групі

вчителів з вказівкою, що і коли треба зробити.

4.Обов'язково потрібно вказати відповідального за виконання. 5.Рішення має бути оптимальним за розміром та строками вико­нання . Рішення, яким би радикальним воно не було, залишається тільки на папері, якщо не контролювати його виконання та не інформувати педколектив про якість його виконання.

Тому контроль за ходом виконання рішення педради з боку керівництва школи має бути обов’язковим.


ОРІЕНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

—Основні завдання та організація позанавчальної виховної ро­боти з учнями в умовах національної школи.

—Вивчення особистості школяра як умова підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу. k—Розвиток пізнавальних інтересів і виховання у кожного школя­ра свідомого ставлення до оволодіння знаннями.

—Методи стимулювання учіння школярів на уроках та в позанав-чальний час.

—Творчі знахідки. Як ми їх впроваджуємо!

—Формування інтелекту учнів і можливості нашого педагогічно­го колективу.

--Технологія формування розумової праці учнів.


--Роль творчої діяльності вчителя в педагогічному процесі в умовах диференціації навчання.

—Роль творчих вправ в формуванні творчої особистості.

—Трансформування ідей ППД в практику роботи педагогічного ко­лективу.

—Спрямованість уроку на формування особистості, здатної на

ініціативне самовдосконалення.

—Психологічні умови співтворчості на уроці.

—Розвиток на уроці інтелектуальних здібностей школярів.

—Особливості роботи з дітьми, які потребують до себе підвищеної педагогічної уваги.

—Використання сучасних технологій навчання з метою розвитку та виховання учнів.

--Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізна­вальної активності та культури розумової праці.

—Навчально-виховна робота школи по підвищенню якості знань, умінь і навичок учнів.

—Розвиток у школярів умінь творчо мислити і самостійно попов­нювати знання.

—Визначення та розповсюдження в практиці роботи школи ППД і досягнень психолого-педагогічної науки.

—Підвищення педагогічної культури та методичної майстерності вчителів школи.

—Про нові підходи до організації виховної роботи з учнями в умовах розбудови національної школи.


Зразки нетрадиційних форм проведення педагогічних рад
Мета:

  1. Виявити уявлення учителів про поняття «учитель-професіонал» й погодити їх в колективі.

  2. На основі виявлених уявлень скласти узагальнений якісний «портрет» сучасного учителя-професіонала й порівняти його з «портретом», який пропонує інноваційна педагогіка.

Форма проведення: вільне обговорення проблеми.


План підготовки до педради

 1. Створити ініціативну групу з підготовки до педради.

До __________

Заступник директора з НВР.

 1. Добір літератури за темою педради.

Бібліотекар.

 1. Розробити анкети для вчителів.

Заступник директора з НВР.

 1. Розробити низку питань для обговорення.

Директор.

 1. У метод кабінеті організувати виставку «Сучасний учитель, сучасний урок».

Заступник директора з НВР.

 1. Підготувати проект рішення педагогічної ради.

Директор. Заступник директора з НВР.

 1. Розглянути питання про готовність проведення засідання педагогічної ради на оперативній нараді.

Директор.

Питання, які необхідно опрацювати.

 1. Чи відповідає кваліфікація учителя і його реальна дійсність вимогам часу?

 2. Чи усвідомлює учитель необхідність введення тих чи інших інноваційних технологій?

 3. Чи вводить учитель в свою діяльність необхідні новації чи працює традиційно?

 4. Чи знайомиться учитель з досягненнями педагогічної науки і практики?

 5. Що спонукає вчителя до професійного зростання?

 6. Якими можливостями володіє адміністрація школи для отримання перерахованих вище питань?Самоосвіта – основний шлях здобування психолого-педагогічних і наукових знань, одна із основ удосконалення майстерності вчителя.


Хід засідання педагогічної ради

РЕГЛАМЕНТ:

 • вступне слово директора – 5 хв.;

 • виступи-захисти груп – 20-30 хв.;

 • виступ доповідача – 10-15 хв.;

 • обговорення рішення і вироблення загального проекту – 10 хв.

Голосування


Для проведення засідання використаємо інтерактивні технології, прийом «Мозковий штурм»


Засідання педради буде проводитися в ІІІ етапи.


І. Колектив об’єднується в групи, оголошується тема і мета педради.

ІІ. «Мозковий штурм» (20-30 хв.)

 • Завдання: скласти професійний портрет сучасного учителя.


А для цього пропонується заповнити таблицю, після чого представник групи, користуючись своїм плакатом, пояснить позицію групи. (таблиці заготовлені)

Для виконання цього завдання відводимо 8-10 хв.


 1. Групи заповнюють таблицю:
Учитель повинен знати

Учитель повинен вміти

Якості особистості вчителя

Учитель-професіонал немає права

Особиста думка про сучасного вчителя 1. Колективне обговорення.

 1. Представник групи користуючись своїм плакатом, пояснює позицію групи.

(Інші учасники педради ставлять питання, доповнюють.)

Робиться висновок:

«Ми вважаємо, що сучасний учитель-професіонал повинен бути таким:…»


 1. Виступ доповідача.

Слово для виступу надається заступнику з НВР, яка повідомить членам педради вимоги до професіоналізму учителів, сформульовані в нормативних документах, методичній, педагогічній літературі.


Опрацювавши педагогічну літературу з даного питання, ознайомившись з вимогами, заслухавши уявлення про сучасного учителя-професіонала, кожної з груп пропонує порівняти відомості із таблиць, складених учителями та таблиці запропонованої педагогічною літературою.


Використовується таблиця №2


Учитель повинен знати

Учитель повинен вміти

Якості особистості вчителя

Обов’язки учителя
1.Конституцію

2.Закони

3.Рішення управління освіти з питань освіти

4.Конвенцію про права дитини

5.Педагогіку

6.Психологію

7.Досконало знати свій предмет

8.Методику викладання предмету і виховної роботи

9.Програми і підручники

10.Правила і норми охорони праці і ТБ

11.Нові технологічні концепції і технології

12.Сучасні направлення сучасної освіти

1.Доступно викладати матеріал.

2.Обєктивно і обґрунтовано оцінювати знання учнів

3.Встановлювати робочі відношення з учнями та їх батьками

4.Грамотно і чітко викладати свої думки

5.Організовувати самоосвіту учнів

6.Удосконалювати форми і методи організації занять з учнями

7.Оптимально організовувати свою працю

8.Керувати своїми емоціями

Розум

Культура

Знання

Професіоналізм

Любов до дітей

Дисциплінованість

Організованість

Інтелігентність

Справедливість

Тактовність

Толерантність


1.Учити і виховувати

2.Дотримуватись прав і свобод учнів

3.Систематично підвищувати свій професійний рівень

4.Брати участь в усіх формах методичної роботи

5. Здійснювати зв'язок з батьками

6.Забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів в період освітнього процесу

7.Дотримуватись етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцяхГолова педради робить висновок: сучасний учитель повинен мати глибокі знання, а для цього необхідно постійно займатися самоосвітою і бути в постійному творчому пошуку.

Дотримуватися педагогічного такту.

Знати свої права і виконувати обов’язки.


 1. Анкетування вчителів (зміст анкети додається).

Оголошення результатів анкетування.

 1. Зачитування висловлювань учнів про вчителя; висловів видатних людей.

 2. Ознайомлення з оцінкою професійної компетентності учителя

(«Директор школи» , №5, лютий 2005, ст.. 18-22).

 1. «Сім золотих правил для вчителя»

(«Завуч», №32, листопад 2007)


І Закінчує основну частину педагогічної ради заступник з НВР словами –

«Вік живи – вік учись». У цьому прислів’ї закладена велика мудрість про необхідність (потребу) вчитися протягом усього життя. І не лише заради підтримання професійного рівня, а й задля особистісного зростання-інтелектуального, культурного, духовного. Тим паче, якщо ти особисто відповідальний за зростання інших людей.


ІІІ. Завершальна частина


Мета: виробити проект колективного рішення педради.

 1. Кожна група формулює і записує на листках проект

рішення.

 1. Обговорення рішення і вироблення загального проекту.

 2. Ухвалення проекту рішення педради.


Проект рішення

 1. Учителям:

  1. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

  2. Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.

  3. Постійно вивчати досягнення педагогічної науки і практики, вдосконалювати свою методику викладання, впроваджувати в практику інноваційні технології навчання.

  4. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.

  5. Додержуватись педагогічної етики, моралі.
 1. Дирекції школи:

  1. Стимулювати творчу діяльність педагогів, забезпечувати творчий потенціал педколективу.

  2. Створювати позитивний емоційно-психологічний настрій в колективі, сприятливі умови для всебічного розвитку особистості, самоствердження, самореалізація кожної особистості.Тест

«Визначте на якому рівні ви перебуваєте як учитель»


 1. Найвищий рівень. Учитель постійно прагне до саморозвитку і творчості та реалізує ці прагнення.
 1. Дуже високий рівень. Учитель виявляє творчість у вузькому розуміння слова як пошук і знаходження об’єктивно нових завдань, методів, способів, прийомів, форм, засобів навчання й виховання (новаторства)
 1. Високий рівень. Учитель досконало володіє створеними раніше методрозробками (майстерність), роблячи для себе «відкриття», не збагачуючи при цьому науки та досвіду.
 1. Середній рівень. Учитель володіє вміннями в загальному вигляді, приблизно, невпевнено.
 1. Низький рівень. Учитель не володіє необхідними вміннями і відчуває труднощі.
 1. Дуже низький рівень. Учитель не володіє вміннями, допускає помилки.
 1. Найнижчий рівень. Учитель внутрішньо закритий для професійного розвитку, він не володіє необхідними вміннями і не прагне до оволодіння ними.Самооцінка реалізації потреб педагогів у розвитку та саморозвитку


Анкета

Мета анкетування: виявлення здатності вчителя до саморозвитку.


 1. Я прагну вивчити себе.
 1. Я залишаю час для розвитку, який би не був завантажений справами.
 1. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.
 1. Я аналізую свої почуття і досвід.
 1. Я багато читаю.
 1. Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять.
 1. Я вірю у свої можливості.
 1. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.
 1. Я маю задоволення від засвоєння нового.


5 балів – якщо це твердження повністю відповідає дійсності;

4 бали – швидше відповідає, ніж ні;

3 бали – і так і ні;

2 бали – швидше не відповідає;

1 бал – не відповідає.


Підрахуйте загальну кількість балів. 40-45 балів – ви активно реалізуєте свої потреби в саморозвитку;

30-40 бали – вам доведеться визнати, що у вас відсутня чітка система саморозвитку;

15-20 балів – ви повинні зрозуміти, що перебуваєте в стадії призупиненого саморозвитку.


Виступ доповідача по темі педради


У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, захоплює, наповнює сенсом життя підростаючі покоління. Як стати таким учителем?

Витоки професії вчителя сягають сивої давнини. Існування на землі дітей зумовлює появу вчителя. Історія зберегла для нас імена славетних педагогів різних часів і народів, а в багатьох випадках і сторінки їхньої біографії, досвід педагогічної діяльності. Згадаємо відомих усьому світові вчителів:

 • Яна Амоса Коменського – творця дидактичної системи, що поклала початок розвитку наочно-інформаційного навчання;

 • Йогана Генріха Пестолоцці – засновника теорії початкового навчання;

 • Адольфа Дистерверга, який першим запропонував розвивати у навчально-виховному процесі внутрішню, зовнішню та громадську культуру;

 • Христину Алчевську – засновницю методики навчання грамоті дорослих;

 • Костянтина Ушинського – засновника наукової педагогіки Росії. У дидактиці він відстоював ідею виховного навчання;

 • Януса Корчака – лікаря, педагога, письменника. Головна ідея його спадщини: педагог повинен любити дітей;

 • Василя Сухомлинського, який стверджував: «…щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце…»;

Як же стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але і майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне – праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.

Отже, яким має бути ідеальний учитель? Досвід століть, поява педагогічних програм з узагальненням сучасних вимог суспільства до діяльності вчителя скеровують його роботу за чіткою системою, яка базується на:

 • глибоких і міцних знаннях предмета, його діалектичних основ;

 • уміння цікаво та доступно викладати їх, досягати ефективних результатів;

 • любові до учнів і своєї професії;

 • особистих моральних, духовних і фізичних якостях.

Для того щоб успішно виконувати свою роботу, педагог повинен мати неабиякі загальні та спеціальні здібності. Загальні здібності – це такі, які визначають високі результати в будь-якій діяльності людей, а до спеціальних належать ті, від яких залежить успіх педагогічної діяльності: навчання та виховання дітей.

До спеціальних здібностей можна віднести:

 • здатність бачити та відчувати, чи розуміє учень матеріал, який вивчається, встановлювати ступінь і характер такого розуміння;

 • здатність по-різному викладати, пояснювати той самий навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння та засвоєння всіма учнями;

 • здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності учнів, забезпечуючи швидке та глибоке засвоєння ними знань, умінь і навичок;

 • здатність передавати свій досвід іншим учителям і вчитися на їхніх прикладах;

 • здатність до самоосвіти, включаючи пошук і творче засвоєння корисної для навчання інформації, а також її безпосереднє використання у педагогічній діяльності;

 • здатність формувати в учнів потрібну мотивацію та структуру навчальної діяльності.

Усі ці спеціальні здібності стосуються трьох взаємопов’язаних сторін діяльності, спрямованої на здобування знань, умінь і навичок: навчання, уміння, застосування знань на практиці.

Особливий клас спеціальних педагогічних здібностей складають здібності до виховання дітей. Серед них можна виділити головні:

 1. Здатність бути прикладом і взірцем для наслідування з боку дітей у думках, почуттях, вчинках.

 2. Здатність викликати у дитини шляхетні почуття, бажання і прагнення ставати кращим, робити людям добро, досягти високих моральних цілей.

 3. Здатність пристосовувати виховні діяння до індивідуальних особливостей дитини.

 4. Здатність викликати до себе повагу з боку дітей, користуватися авторитетом серед них.

Спеціальні педагогічні здібності вихователя, як і здібності вчителя, формуються. Але бути хорошим вихователем набагато складніше, ніж бути хорошим вчителем. Це пов’язано з тим, що серед характерних для вихователя здібностей більше таких, які притаманні людині від природи, ніж серед здібностей, властивих вчителю. Серед педагогів часто зустрічаються такі, хто є хорошими вчителями, але слабші як вихователі.

Серед спеціальних педагогічних здібностей є здібність, яку неможливо однозначно віднести ні до діяльності вчителя, ні до роботи вихователя, оскільки вона однаково необхідна обом. Це здатність до педагогічного спілкування. Спілкування є одним із найскладніших компонентів, тому що саме завдяки йому здійснюється головне у педагогічній роботі: вплив особистості вчителя на особистість учня. Професійне володіння педагогічним спілкуванням – важлива вимога до особистості педагога.

До особистості педагога ставиться багато вимог. Серед них можна виділити головні і другорядні.

До головних вимог належать такі: любов до дітей, до педагогічної діяльності; наявність спеціальних знань з тієї галузі, у якій він навчає дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція, високо розвинутий інтелект, високий рівень загальної культури та моралі, професійне володіння різними методами навчання та виховання дітей. Без будь-якого з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.

Додатковими є: комунікабельність, артистичність, веселий оптимістичний характер, гарний смак та інші. Головні та другорядні педагогічні якості в сукупності складають індивідуальність педагога, у силу якої кожен хороший учитель – це унікальна та своєрідна особистість.

Професіоналізм педагога тісно пов'язаний із творчістю. Справжній учитель – це творець. Рівень професіоналізму педагога залежить від його компетентності (педагогічної, соціально-психологічної, диференційно-психологічної), а також від рівня розвитку професійно-педагогічного мислення.

У кожній дитині закладені невичерпні джерела творчості, які треба розкрити та розвинути, а це може зробити лише той учитель, який постійно дбає про свій творчий розвиток, методичну підготовку.

У філософському словнику визначено, що творчість – це цілеспрямована діяльність, наслідком якої є відкриття нового, раніше невідомого, або активне, сучасне засвоєння вже існуючого багатства культури.

На підставі цього твердження можна прийти до висновку, що творчість учителя – це виснажлива, але радісна цілеспрямована діяльність, наслідком якої стане навчання та виховання всебічно розвиненої особистості. Справжній учитель повинен пам’ятати, що основним і кінцевим результатом педагогічної діяльності є сам учень, розвиток його особистості.

Отже, складові частини моделі ідеального вчителя – це:

 • педагогічна майстерність – високе мистецтво навчання і виховання;

 • високий рівень загальної й моральної культури вчителя;

 • постійне прагнення до самовдосконалення;

 • педагогічні здібності;

 • педагогічна техніка

Досягти цієї моделі може кожен учитель, але за умови, що він опанує гуманістичну педагогіку та буде віддавати дітям серце.

І якщо вчитель своє життя і свою педагогічну діяльність будує на принципах Добра, Гуманізму, Інтелекту, Творчості, Краси, Порядності та Справедливості – він має право називатися Учителем з великої букви. А це і є ідеальний учитель, учитель професіонал.
Обладнання:

- 4 столи, накритих скатерками різного кольору:

    • Червоні

    • Зелені

    • Жовті

    • Сині

- на столах – кошики з фломастерами, паперові осінні

листочки.


Пакет матеріалів:

- аркуші з проблемними питаннями;

- аркуші з висловлюваннями видатних людей;

- аркуші «10 золотих правил методичної роботи в школі»;

- аркуші «Мої поради, які допоможуть досягти успіху»;
На дошці вітрильник під назвою «Життєтворчість» на його вітрилах 5 листків з проблемними питаннями.(малюнок вітрильника)


Хід педради

 1. Перед початком педради заступник директора з навчально-виховної роботи просить розміститися вчителів за столиками, накритими різнокольоровими скатерками.

 2. Оголошується тема педради, кількість присутніх.

 3. Пропонується вибрати капітана команди за кожним столиком і із пакетів матеріалів з висловами видатних людей обрати девіз „свого столу”

 4. Вручається кожному капітану фломастер, який відповідає кольору його команди

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Шановні колеги! Сьогодні ми раді вітати Вас у стінах нашої школи. Ми проведемо педраду за незвичайною формою у вигляді рольової гри.

Отже, тема педради:

Організація методичної роботи в школі відповідно до особистісно зорієнтованої моделі. Методичні структури та їх захист.”

Які будуть пропозиції щодо початку педради? Розпочати.

Метою нашої роботи будуть слова А. Дістеверга: «Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній.»

Для того, щоб розкрити тему нашої педради пропонуємо розглянути такі питання: (вони є на вітрильнику «Життєтворчість» і на ваших столах). На обговорення кожного з питань відводиться 4 хв.

 1. Модель методичної роботи – це нова ідея, фантазія чи реальність?

 2. Що краще: копіювання передового педагогічного досвіду чи розвиток власних творчих надбань?

 3. Педагогічна майстерність – це право чи обов’язок вчителя?

 4. Які можливо створити «ситуації успіху» для творчої самореалізації вчителя?

 5. Що необхідно зробити в школі аби забезпечити успішний рух вперед?


Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки передового досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на забезпечення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина. В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з підвищення кваліфікацій педагогічних працівників. Головна її мета – допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з переходом на новий зміст і 12 річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи з педагогічними кадрами.

Участь у методичній роботі є невід’ємною складовою професійної діяльності педагога про що йдеться в с. 56 Закону України «Про загальну середню освіту», де сказано: «Обов’язки педагогічних і науково-педагогічних працівників – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».

Методична робота як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної і професійної підготовки. У ст.. 41 розділу 7 «Науково методичне забезпечення системи загальної середньої освіти» Закону України « Про загальну середню освіту» сформульовано такі завдання:

 • координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів і методичних об’єднань;

 • розробляння і видання навчальних програм, навчально-методичних посібників;

 • організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікацій педагогічних працівників;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Методична робота – важлива складова педагогічної освіти. Вона розрахована на творчість учителя, його постійне вдосконалення. Недаремно ж іще К Ушинський писав: «Учитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель».

Методична робота має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу. Однак треба зазначити, що вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

Структура методичної роботи включає взаємопов’язані та взаємодійні елементи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, різними методами й засобами.

Основною формою методичної роботи в Конельській школі є робота шкільних методичних об’єднань, засідання яких проводились раз на чверть та участь вчителів у районних методоб’єднаннях.

Головним змістом методичної роботи було: опанування методикою викладання предмета загальної культури, вивчення і використання в практиці передового педагогічного досвіду, вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, нормативних та інструктивних документів, методичних рекомендацій.

Вивчення і аналіз стану викладання, рівня якості знань, умінь, практичних навичок і вихованості учнів, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу. Надання практичної допомоги колегам у розв’язання актуальних проблем навчання і виховання школярів. Підвищення їх фахової майстерності психолого-педагогічної підготовки в оволодінні сучасною методикою викладання.

Засідання методоб’єднань проводилося за планом, з обговоренням відкритих уроків. Дирекція школи здійснювала контроль і керівництво навчально-виховним процесом, організувала навчання і узагальнення досвіду роботи вчителів, шляхом самоосвіти, відкритих уроків, відвідування районних методоб’єднань.

Методична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітньому навчальному закладі реалізувалася як через традиційні, так і не традиційні форми її організації. Були використані традиційні форми методичної роботи, масові: цільові семінари, педагогічні читання, відкриті уроки, колективні презентації, конференції, конкурси та інше. Групові – методичні об’єднання, творчі групи, методичні ради. Індивідуальні – наставництво, консультування, самоосвіта.


Серед нетрадиційних форм методичної роботи використовували:

 • ярмарок педагогічної творчості;

 • фестиваль педагогічних ідей;

 • круглий стіл;

 • методичний аукціон;

 • розумовий штурм та ін.

Отож, ми бачимо, що існує безліч форм методичної роботи. Всі вони нам відомі. І сьогодні кожен з нас, спираючись на власні знання, ерудицію, інтелект, має можливість реалізувати свій талант у процесі професійної діяльності. А це спонукає критично ставитись до своєї праці, досконало знати учнів, а не тільки навчати їх, аналізувати досвід колег, порівнювати з власним, осмислювати інші підходи, ідеї, запозичувати краще.

Хотілося б, щоб наше заняття пройшло в атмосфері взаємного збагачення, щоб усі члени нашого колективу виступили в ролі рівноправних партнерів. Ваші ідеї, окремі знахідки цікавлять колег. Наше з вами завдання обговорити ідеї, пропозиції, надбання, на які, безумовно, багатий кожен з Вас.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Так якщо наш вітрильник має таку назву «Життєтворчість», то давайте підійдемо до методичної роботи з творчістю:


Все добре, все гарно,

Поставлю питання:

А що стосовно методичної роботи й навчання?

Розуміння того, що ми – вільний народ,

Додає до навчання новий поворот.

Завжди акцентуємо увагу на тому,

Що все під силу народу такому.

Дотримуємось довгострокових програм

І часто навколо цього шум і гам:

То конкурс «Школа року» там,

А то дивись і «Диво калинове»,

День мови, писемності – це все нам не нове.

З дітьми частенько обговорюємо те,

Що наше минуле з собою несе.

Придержуємось законів, положень, наказів,

Стараємось виконати і зробити все зразу,

Тому ми сьогодні повертаємось знову

До навчання й методичної роботи по-новому.

Інновації, методичної роботи організація,

Методичні об’єднання, рада й кабінет

Додають завучеві авторитет.

Переходимо до обговорення 1 питання.

 1. Модель методичної роботи – це нова ідея, фантазія чи реальність?

Пропоную кожній команді скласти модель методичної роботи в школі.

Прошу захистити капітанові команди свою модель методичної роботи і висловити думку, щодо поставленого питання.

Висновок: кожний столик висловив свою думку і всі вони важливі і правильні.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • Шановні колеги! Ми маємо з Вами досвід з упровадженням ППД вчителів школи, району, області.

Давайте перейдемо до обговорення другого питання:

 1. Що краще: копіювання ППД чи розвиток власного творчого досвіду?

 • Капітани команд виступають і пояснюють своє твердження.Висновок:

 • Вивчаючи та спираючись на ППД, розвивати творчі власні надбання.

 • ППД і формується на розвитку власних творчих надбань.

 • Вміти застосовувати ППД у житті.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Значне місце в системі методичної роботи школи займає педагогічна майстерність вчителів. Саме їх робота, творчість, натхнення є складовою частиною цієї роботи.

Переходимо до обговорення 3 питання.

 1. Педагогічна майстерність – це право чи обов’язок вчителя?

Висновок:

 • Це обов’язок кожного вчителя. Тільки творчий педагог може виховати творчу особистість.

 • Це право вчителя! Кожен учитель повинен розвивати свою майстерність і донести її до учнів.

 • Це обов’язок – без педагогічної майстерності неможливо виховати творчу, обдаровану особистість.

 • Це талант. Це щохвилинна праця. Це постійний творчий пошук.. Це бажання стати майстром.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Ми всі люди творчі, інакше, мабуть, в школі не працювали б. Кожного дня ми створюємо урок, під час позакласної роботи вигадуємо різні конкурси, з творчістю підходимо до проведення виховних годин, батьківських зборів, семінарів, педагогічних читань. Крім відвідування й аналізу уроків опановуємо методику аналізу і способів узагальнення власного і колективного досвіду та ін.

Іван Єрмаков писав: « Ускладнення життя сучасної людини вимагає від неї творчих підходів, здібностей і потребує нестандартних шляхів вирішення проблем, коло яких все ширшає».

Оголошую творчий конкурс:

4. - «Які можливо створити ситуації успіху для творчої самореалізації вчителя?»

Висновок:

 • Підтримувати все найкраще в особистості, змусити повірити в себе, у свої сили й можливості.

 • Дати можливість вибору (вести урок, скласти сценарій, підготувати пед. читання).

 • Кожна людина – творча особистість: створення персональних виставок, залучення до участі у творчих групах.

 • Проведення інтегрованих уроків, уроків-конкурсів, бінарних уроків.

 • Участь у МАН.


Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності. В багатьох країнах світу давно розуміють, що майбутнє за тією цивілізацією, яка по максимуму забезпечить розвиток інтелектуального та творчого потенціалу своїх громадян. А це можливо лише при достатньому відношенні держави і суспільства до освіти.

Вчитель, якщо він творець, створює урок, як витвір мистецтва, і це є його рушієм вперед.

5.– Що необхідно зробити в школі, в наших умовах, аби забезпечити успішний рух вперед?

Висновок:

 • Бути творчими людьми.

 • Не боятися впроваджувати в життя новітні методи навчання і виховання.

 • Навчання наближати до реального життя.Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- Перехід до 12- річної школи об’єктивно зумовлює переведення освітнього процесу на новий рівень. При цьому можуть і повинні бути використані особистісно зорієнтовані педагогічні технології. Ефективність їх використання значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Тому повинні змінитися пріоритети в діяльності вчителя. Від пояснювально-ілюстративного методу учитель повинен перейти до нових особистісно зорієнтованих методів. Це зумовлює появу інновацій, покликаних істотно змінити освітній процес.

Завершити педраду хочу однією притчею про Майстра.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка і контрабас. І виникла між ними суперечка :хто краще за всіх грає?

Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим потворнішою була мелодія.

Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого і побачите, що вийде.»

Людина знову махнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще зазвучала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки, величність контрабаса. Інструменти грали. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи звуки в єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе тоді, коли всі об’єднані єдиною волею.

Такими Майстрами, шановні вчителі, є ви, а інструментами – наші учні.

Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі, я переконана, ціле життя працюватимемо, щоб навчання було ефективним і плідним, стало радістю і задоволенням.

Питання, винесені на розгляд педради, вичерпано. Нам потрібно виробити рішення педради.

6. - Зачитування проекту рішення педради.

 1. Вивчаючи та спираючись на ППД, розвивати творчі надбання вчителів школи.

 2. Педагогічну майстерність вважати як право і обов’язок кожного вчителя.

 3. Підходити творчо до створення ситуації успіху кожного вчителя.

 4. Створювати модель методичної роботи відповідно до особистісно зорієнтованого навчання.

 5. Виробити 10 „золотих” правил методичної роботи і занести їх до скарбниць шкільних методичних кабінетів.Література: 1. Волканова В.В. Адміністратору школи. Словник методиста.

Харків, Основа, 2007 р.


 1. Директор школи. Шкільний світ.

№5 – 2005 р.

№10-11 – 2006 р.

№21-22 – 2006 р.

№31-32 – 2007 р.

№36 – 2008 р.


 1. Завуч. Шкільний світ.

№32 – 2007 р.

№29 – 2008 р.


 1. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною

середньою освітою в регіоні. К., 1998 р. 1. Салій В.Б. , Перехайда О.М. Азбука внутрішнього контролю та

керівництва. : Інформаційно-методичний вісник. К.,

1995 р.


 1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т.-К.: Рад. школа,

1977 р.


Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Педагогічна рада iconКравченко І. Б
Розвиток креативної особистості дошкільника як психолого-педагогічна проблема сучасності

Педагогічна рада iconДонецька загальноосвітня школа №61
Денисова Н. Ф. Компетентності шлях до оновлення освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. 2004. №2. С. 27-30

Педагогічна рада iconКонцепція
Наукові дослідження та педагогічна практика свідчать про динамічний і складний шлях розвитку позашкільної освіти

Педагогічна рада iconПедагогічна газета №10 (123), жовтень 2004. Педагогічні дослідження
Експеримент звичне слово, за яким стоїть нова, прогностична думка; це но­ваторська дія, що веде за

Педагогічна рада iconТімановська Ж. М
Цей факт є безперечним доказом того, що подолання негативного впливу стресів на організм можливе навіть у такій емоційно-напруженій...

Педагогічна рада iconІнноваційний напрямок
Малицька І. Д. Інноваційний напрямокв професійній освіті зарубіжних країн – антрепренерська освіта // Педагогічна газета №2(103),...

Педагогічна рада iconДмитрів Тарас Степанович Львів-2000 План: Стан парлементаризму Парламент Верховна Рада України єдиний орган закон
Стан парла Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України

Педагогічна рада iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського для вчителів-предметників та вихователів
Бакалова Н. Ф. Учимся играя: [На уроках изо и художеств труда] / Н. Ф. Бакалова // Нач шк. – 2004. – №10. – С. 70-72

Педагогічна рада iconХто такий Учитель?
Педагогічна спрямованість особистості – це стійка мотивація формування особистості учня, її всебічного гармонійного розвитку. Саме...

Педагогічна рада iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського дитячі та юнацькі організації
Алиева Л. Детское общественное объединение как пространство развития субъективности ребенка /Л. Алиева //Воспитат работа в шк. –...

Педагогічна рада iconУкраїн а Чернівецька міська рада

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©wire.getdt.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы